Albania
Albania

Albania (1)

Monday, 03 August 2015 12:25

Professione Perpetua

Written by

Suor Majlinda Topalli e Suor Vera Brozi

 Familja e Motrave Apostulle të Zemrës së

Shenjtë të Jezusit së bashku me familjen e Gjergj Brozit dhe Prek Topallit, me gëzim dhe falenderim të madh ndaj Zotit,
shpall Kushtimin e përjetshëm të:

Motër Majlinda Topalli
Motër Vera Brozi